Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

07.12.2016 11:00

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

1 | 2 >>

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

kstysqoz

wocirgib 28.05.2020
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/deep-voyage-hack-and-cheat-generator-free-full-game-unlock
https://social.sissy-central.com/groups/clockwork-dash-hack-and-cheat-generator-free-pro-version
https://embeddedkids.com/groups/infinity-legion-hack-tool-free-2500-data-pack
https://wplms.io/demos/rtl/groups/fantasy-manager-soccer-2020-hack-and-cheat-generator-free-big-coins-bag/
https://africanmi.com/groups/ninja-robo-chef-hack-tool-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/spot-the-diff-hack-tool-free-new-york-pack
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/super-kids-racing-hack-and-cheat-generator-free-kids-lake-adventure
https://buzzlly.com/groups/blackjack-21-platinum-player-hack-and-cheat-generator-free-chips-pack-4
https://olassyaba.sch.ng/groups/epic-love-word-search-huge-valentines-word-game-hack-tool-free-remove-adverts
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/bighand-casino-hack-and-cheat-generator-free-package-of-5000000-coins

bwpeutnd

inozqhnw 28.05.2020
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/block-puzzle-hack-tool-free-no-ads
https://paranormalhub.org/groups/speed-gun-for-baseball-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://paranormalhub.org/groups/drift-galaxy-hack-tool-free-200-gears
https://course.locsea.com/groups/contranoid-hack-and-cheat-generator-free-full-version/
https://americanpreppersnetwork.net/groups/mommy-newborn-baby-girl-tailor-hack-tool-free-buy-premium-version
https://mygunbroker.net/groups/my-pizza-shop-world-chef-fast-food-cooking-games-hack-and-cheat-generator-free-unlock-united-states
https://mygunbroker.net/groups/trains-on-time-hack-tool-free-remove-ads
https://theusaspirit.com/groups/snowfight-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://phoenixerotica.com.ng/groups/bigbot-smash-hack-and-cheat-generator-free-1250000-upgrade-parts
https://mygunbroker.net/groups/petite-romance-city-girl-hack-and-cheat-generator-free-unlock-ending-1

qvacgemc

ebhhuxqi 28.05.2020
https://optimumreality.com/groups/magic-fairy-princess-unicorn-hunt-find-the-pony-with-the-horn-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/1980-music-riddle-trivia-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads-1-99
https://dieselsettings.com/groups/lucky-leprechuan-gold-rush-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.robloxwap.com/groups/chess-endgame-studies-hack-and-cheat-generator-free-full-course/
https://womensnet.org.za/groups/draw-the-line-hack-and-cheat-generator-free-unlock-season-1-worlds
https://happyfolks.info/groups/guns-of-war-hd-free-hack-tool-free-200-watts-of-electricity
https://doggiecafeonline.com/groups/bike-race-free-hack-and-cheat-generator-free-extended-level-package-with-5-totally-new-levels16-20
https://www.gadzooksevents.com/groups/tamago-shake-the-million-hack-tool-free-reduce-clicks-to-100
https://doggiecafeonline.com/groups/guess-whos-there-hack-tool-free-all-packs
https://cosplayok.com/groups/spirit-balls-hack-tool-free-no-ads

tgyvyesz

idlamrgy 27.05.2020
https://americanpreppersnetwork.net/groups/armor-tank-platoon-heavy-vehicle-fury-force-attack-in-american-civil-war-hack-tool-free-remove-ads
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/extreme-fishing-2-free-hack-tool-free-315-coin-15-bonus
https://ffronline.tv/groups/special-squad-vs-zombies-hack-tool-free-3500
https://credenta.com/groups/doctor-school-puppy-kitty-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-vet-tools
https://theusaspirit.com/groups/piano-hack-and-cheat-generator-free-ten-songs
https://learncrypto.io/groups/mega-baby-run-free-crush-monsters-collect-candies-in-oz-garden-hack-and-cheat-generator-free-remove-all-the-ads
https://olassyaba.sch.ng/groups/survivalist-invasion-hack-and-cheat-generator-free-gunsmith-pack
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/run-ball-jump-on-helix-road-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://cannabisia.co/groups/python-io-dangerous-snake-grower-hack-tool-free-no-ads
https://www.mr-links.com/groups/mahjong-quest-mystery-mansion-hack-tool-free-remove-ads

xwyqwvce

aakrlfzw 27.05.2020
https://credenta.com/groups/tidy-up-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://buzzlly.com/groups/double-trouble-c-hack-tool-free-remove-ads
https://www.training.pvrtech.com/groups/y8-football-league-hack-and-cheat-generator-free-mega-coin-pack/
https://blabshack.com/groups/riddles-of-egypt-hack-tool-free-no-ads
https://www.gadzooksevents.com/groups/guess-the-series-hack-and-cheat-generator-free-100-gold
https://www.gadzooksevents.com/groups/brick-best-classic-hack-and-cheat-generator-free-no-ads-version
https://happyfolks.info/groups/wordiamo-hack-tool-free-no-ads
https://new.lgso.org.uk/groups/chloes-dream-resort-hack-and-cheat-generator-free-full-game
https://sclass.tv/wordpress/groups/space-shoot-ultra-classic-hack-tool-free-10k-gold
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/save-matt-hack-and-cheat-generator-free-get-save-mode

hmirtlds

csmnnpce 27.05.2020
https://phoenixerotica.com.ng/groups/fun-storm-superhero-hack-tool-free-no-ads
https://course.locsea.com/groups/hotel-empire-tycoon%ef%bc%8didle-game-hack-tool-free-2500-gems/
https://theusaspirit.com/groups/car-pursuit-elite-air-speed-race-hack-and-cheat-generator-free-50-anti-magnet
https://www.theezentrepreneur.com/groups/cops-robbers-2-hack-tool-free-remove-ads
https://cannabisia.co/groups/unicorn-rainbow-cupcake-hack-and-cheat-generator-free-premium-pack
https://www.nijatvgermany.com/groups/color-mindz-hack-tool-free-remove-ads
https://diverseuplink.com/groups/blocks-away-by-purple-buttons-hack-tool-free-unlocked-features-adfree-upgrade
https://theusaspirit.com/groups/naval-creedwarships-hack-tool-free-680-prisms
https://www.amecorn.com/groups/hunter-master-of-arrows-hack-tool-free-2-99-package
https://learncrypto.io/groups/bubble-drop-hack-and-cheat-generator-free-no-ads

Бетоноломы бк

3aplus63alits 25.05.2020
[b][url=https://3aplus63.ru/lebedka/]лебедка тросовая ручная зубр[/url][/b]

Созданная нами предприятие Новочеркасск - сегодня это ведущий поставщик
промышленного оборудования.
Можно купить в Каменск-Уральскийнемало решений для такелажного и подъемного, промышленного и складского, а также весового и гидравлического промышленного оборудования, в том числе тали ручные рычажные,тали ручные червячные передвижные взрывобезопасные,домкраты гидравлические телескопические,канаты для лебедок mtm,балки концевые подвесные,тележки гидравлические с электропередвижением,тележки для балок подвесных концевых холостые,весы крановые электронные.
Мы являемся производителем непростых решений для индустриального парка оборудования.
Мы высококлассная организация по выпуску промышленного оснащения с более чем 6-летним навыком работы.
Интернет магазин грузоподъемного парка оборудования выходит за пределы интернет-реализации и товаров по дисконтной цене, наша фирма может оказать консультации и дополнительно предоставить специализированные услуги на заказ.
На вебсайте мы стремимся предоставить нашим клиентам "универсальный он-лайн магазин" в пользу всех ваших надобностей в промышленном и складском оборудование. Мы стремимся предоставить особо высококонкурентные стоимость товаров в индустрии, оптимизируя при этом превосходнейшее обслуживание покупателей.

buy viagra 100mg

BrianZob 17.07.2020
buy herb viagra <a href="https://judproducts.com">buy online viagra in usa</a> female viagra where to buy

qfvzlisu

vrsulrgp 23.05.2020
https://sdxzcewacz.blogspot.com/2020/05/httpsatravelingmason.html
<a href="https://www.mr-links.com/groups/update-bad-nerd-open-world-rpg-hack-and-cheats">https://www.mr-links.com/groups/update-bad-nerd-open-world-rpg-hack-and-cheats</a>
<a href="https://course.locsea.com/groups/update-bubble-shooter-master-legend-hack-and-cheats/">https://course.locsea.com/groups/update-bubble-shooter-master-legend-hack-and-cheats/</a>
<a href="https://ryde.jacobbeasley.com/groups/free-bulls-rodeo-escape-animals-hack-and-cheats">https://ryde.jacobbeasley.com/groups/free-bulls-rodeo-escape-animals-hack-and-cheats</a>
<a href="https://learn.unidyo.com/groups/free-photo-to-jigsaw-puzzle-hack-and-cheats/">https://learn.unidyo.com/groups/free-photo-to-jigsaw-puzzle-hack-and-cheats/</a>
<a href="https://theusaspirit.com/groups/best-bake-it-hack-and-cheats">https://theusaspirit.com/groups/best-bake-it-hack-and-cheats</a>
<a href="https://blakrhyno.com/groups/%e3%80%90new-method%e3%80%91-light-speed-tapper-hack-and-cheats">https://blakrhyno.com/groups/%e3%80%90new-method%e3%80%91-light-speed-tapper-hack-and-cheats</a>
<a href="https://embeddedkids.com/groups/update-hindi-varnmala-writing-free-by-tabbydo-trace-write-color-and-learn-hack-and-cheats">https://embeddedkids.com/groups/update-hindi-varnmala-writing-free-by-tabbydo-trace-write-color-and-learn-hack-and-cheats</a>
<a href="https://happyfolks.info/groups/update-slice-star-hack-and-cheats">https://happyfolks.info/groups/update-slice-star-hack-and-cheats</a>
<a href="https://educationdemo.buildstrust.com/groups/update-ghost-trick-detector-ar-game-hack-and-cheats/">https://educationdemo.buildstrust.com/groups/update-ghost-trick-detector-ar-game-hack-and-cheats/</a>
<a href="https://www.britainsdecays.com/groups/free-abc-puzzles-preschool-alphabet-puzzle-game-hack-and-cheats">https://www.britainsdecays.com/groups/free-abc-puzzles-preschool-alphabet-puzzle-game-hack-and-cheats</a>

hylymlechcqbj

kjwasyvrc 22.05.2020
viagra craigslist chicago https://viagaramen.com - generic viagra mint soft tabs <a href=https://viagaramen.com/>viagra pharmacy</a> viagra tablet in bd
<< 182 | 183 | 184 | 185 | 186 >>

Přidat nový příspěvek

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
1 | 2 >>

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
1 | 2 >>

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 515

Kontakt

Zemědělské družstvo Sebranice Sebranice 238
Sebranice u Boskovic
679 31

Datová schránka: kk3cxdk
516 462 833, 516 462 823 zdsebranice@c-box.cz