Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

07.12.2016 11:00

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

1 | 2 >>

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

btzbohje

oehdcjah 12.06.2020
https://africanmi.com/groups/tennis-find-who-is-the-famous-tennis-player-pics-quiz-hack-tool-free-2000-coins
https://www.vr-os.com/beta/groups/pirates-wood-lock-hack-and-cheat-generator-free-no-ads
https://womensnet.org.za/groups/idle-sword-2-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://sclass.tv/wordpress/groups/troll-face-quest-video-games-hack-and-cheat-generator-free-turn-off-ads
https://dieselsettings.com/groups/real-crime-simulator-hack-and-cheat-generator-free-2000-coins
https://www.vr-os.com/beta/groups/bigger-guns-hack-and-cheat-generator-free-10000xgold
https://ikon.komeri.re.kr/groups/crazy-farm-harvest-virtual-town-village-saga-hack-and-cheat-generator-free-46500-coins
https://womensnet.org.za/groups/infinite-tunnel-rush-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.cetkr.com/groups/slime-it-hack-and-cheat-generator-free-subscription-month
https://womensnet.org.za/groups/swordman-reforged-hack-tool-free-sw-diamond-pack-04

uvscmfrb

awnmlmjt 12.06.2020
https://mygunbroker.net/groups/tunnelwurm-hack-and-cheat-generator-free-tunnelwurm-gold
https://americanpreppersnetwork.net/groups/inks-hack-and-cheat-generator-free-160-credits
https://diverseuplink.com/groups/hidden-objects-puzzle-strange-world-hack-tool-free-all-levels-bunch
https://mygunbroker.net/groups/american-fruit-poker-casino-hack-tool-free-500000-coins
https://www.cetkr.com/groups/playroom-racer-2-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-to-full-version
https://credenta.com/groups/dream-land-casino-hack-tool-free-chip-20000
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/coloring-book-butterflies-hack-and-cheat-generator-free-full-coloring-book-butterflies
https://theseptemberqueen.com/groups/bus-driver-puzzle-game-hack-and-cheat-generator-free-full-version
https://www.vr-os.com/beta/groups/farm-animal-fun-games-hack-tool-free-all-score
https://www.vr-os.com/beta/groups/steampunk-weapons-simulator-hack-and-cheat-generator-free-unlock

Test, honourable a test

LutherAdver 08.06.2020
ЧТОБ ТЫ В АДУ ГОРЕЛА МЕНТОВСКАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ
40 МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ
И В ГРОБУ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ.
АМИНЬ!

O.O.O. 2637 L.T.D. Evander Omaev

продвижение сайта в google стоимость Самара

RickeySal 06.06.2020


Новое это всегда забытое старое!

RobertWef 04.06.2020

[img]https://d.radikal.ru/d11/2001/fc/1c0773958fc8.jpg[/img]

Необходимость перегрузиться и обрести удовольствие зачастую возникает у каждого. Люди выбирают разные методы убрать напряжение – покупают абонемент в спортклуб, навещают психолога, торопятся на исповедь в храм. Мы рекомендуем беспроигрышный путь – препараты, купленные через рунет.
Заходите на сайт Здесь, [url=https://hydra2web.fm/]Как обойти блокировку HYDRA[/url] вы обретете расслабление и отход от ежедневной рутины, счастливые мгновения и радужный мир мечтаний.
Проверенные вещества и надежные торговцы гарантируют каждому целесообразное вложение денег и прекрасный эффект. Не волнуйтесь о своих средствах: деньги не попадают сразу к торговцу, а фиксируются на специальном счете. И только после момента, как клиент подтвердит получение продукции, они перетекают конкретно отправителю.
Обилие товаров позволяет выбрать вещество, необходимое персонально вам немедленно. В любой момент специалист поможет и предоставит информацию, даст совет с выбором и предложит различные варианты. В случае наличия каких-либо недоразумений процесс контролируется администрацией и будет принято справедливое решение.


[img]https://d.radikal.ru/d11/1912/ad/ae8ae98df032.jpg[/img]

Такие парни, как Олег знают толк в релаксации и обращаются на портал, выбирают комфортный отдых и повышение настроения. Препараты в магазине полезно классифицированы по назначению – стимуляторы, психоделики, эйфоретики. Обеспечиваем полную защиту сайта, ведь на него не зайти просто так, необходим специальный браузер ТОР. Возможно, что происходят сбои и магазин не доступен. Тогда следует пользоваться Гидра-зеркало, а еще побеспокойтесь, чтобы нужное вещество всегда было в наличии, покупайте его заблаговременно.

Благодаря нашей помощи вы получите высококачественные препараты и можете написать к нам еще много раз. Отправка осуществляется безопасными способами, проверенные много раз. Любой торговец произвел 1000-чи сделок без накладок и неприятностей. Вы можете нам полностью довериться и пользоваться услугами постоянно.
На нашем портале вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы. Мы заботимся о комфорте посетителей, разработана легкая регистрация и простая логистика.
А вы желаете так, как Олег? Заходите на наш портал и получите релакс и удовольствие, верните радугу в жизнь.

производство пластиковых пакетов

Richardeteld 03.06.2020
Наша фирменная услуга грузоперевозки была основана в целях комфорта клиентов. У нашей знаменитой международной компании ИП КОНСТАНТИН Анжеро-Судженск имеется личный автомобильный парк а также штат курьеров. Наша производственная компания готова совершить доставку товара для вашего предприятия в благоприятное время. Для этого только лишь выберите сию услугу. В том случае ваш товар будет доставлен очень точно и быстро. Можно рассчитывать на своевременное сопровождение, персональные решения и отменное качество широкоформатной печати.
[url=https://paketos.ru/catalog/pakety-s-pryamougolnym-dnom/]пакет крафт прямоугольное дно[/url]


На протяжении более 12 лет специализированной международной компаии ОАО НУРИМАН Домодедово приходить на помощь предприятиям во всяких отраслях промышленности находить образцовые решения для упаковки своих товаров. Производственная компания ценит новые технологии, гибкость, уклон на клиента и стремление к постоянному развитию. Широкий ассортиментный выбор изделий ( пакеты с вырубной ручкой ), позволят удовлетворить потребности очень строгих коммерческих партнеров. Транспортировка товара исполняется в самый разный район рф.

Гидродинамическая очистка воды

KevinapexT 02.06.2020
Наш знаменитый холдинг безграничным навыком в сфере производства телеинспекция трубопроводов и дополнительно производственных услуг, компания является производителем высококачественных работ для большинства ведущих фирм в стране. Наши сегодняшние квалифицированные услуги по телеинспекция каналов легкодоступны в Клинцы, затем чтобы оказать экономически действенность решения с целью всех разновидностей объектов. Наш специализированный холдинг для вас изготовление, современное строительство, ввода в эксплуатацию и поддержки. Консультационные услуги по моментам монтирования и цены их задач. Мы работаем как в угоду невеликих, так и в угоду крупных объектов, реализуя методы для произвольного фирмы где необходимы оборудование для телеинспекции скважин. Наше специализированное предприятие всегда готова предоставить знающий обслуживающий персонал в целях монтирования телеинспекция трубопроводов цена на предприятие заказчика. Как только лично вы выбираете нашу компании в качестве исполнителя, вы получите организацию с совершенным ассортиментом сервисных услуг.

[url=https://cpdisa.ru]химсточная канализация очистка[/url]

Ishaq Arman freelancer webcraping and scammer.

Manuelfug 02.06.2020
Ishaq Arman tricked me. He hired me to do a large web scraping and automation project.
I bought expensive RAM for his project and worked for a week.
He refused to pay when I handed him the first part of the job.
He understood how I was working on his project and decided to do the work myself.
Fraudster Ishaq Arman studied at Gomal University D.I. Khan
Talks on Facebook, this is his page.
https://www.facebook.com/iishaqpro

This man Ishaq Arman is a rogue and deceives people.
He is also an extremist Islamist.

These are his photos.
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/dce2c9c87571d306b801ec7c5b983b73-full.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/4d795bd719831fe6ffb85ac267731d1e-full.jpg[/IMG][/URL]

kzuytvqx

belxyieu 01.06.2020
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/rpg-sephirothic-stories-hack-tool-free-2600sep/
https://www.gadzooksevents.com/groups/swipey-shapes-hack-tool-free-remove-iad-banners
https://doggiecafeonline.com/groups/dinoage-dinosaur-strategy-hack-tool-free-bag-of-crystals
https://painmanagementreview.com/groups/frontline-us-army-missile-war-terrorist-shooting-hack-tool-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/cute-pet-panda-jumping-adventure-game-free-hack-and-cheat-generator-free-100000-coins
https://doggiecafeonline.com/groups/pets-up-a-training-pet-story-in-doodle-style-hack-and-cheat-generator-free-999-of-rabbit-souls
https://jansangharsh.in/groups/4-in-one-touch-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/pop-top-bubbles-2-hack-and-cheat-generator-free-128-coins
https://www.training.pvrtech.com/groups/social-geowars-play-win-create-hack-and-cheat-generator-free-5500-geocoins/
https://paranormalhub.org/groups/color-runner-color-rush-hack-and-cheat-generator-free-heart-x-50

uswiflha

feicfrwj 01.06.2020
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/juggling-mondial-in-the-desert-hack-tool-free-remove-adds/
https://wallstreetfintechclub.com/groups/fashion-doll-prom-party-salon-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/knife-vs-balls-hack-and-cheat-generator-free-vip-offer
https://painmanagementreview.com/groups/hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon-hack-and-cheat-generator-free-unlockalllevels-of-hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon
https://dieselsettings.com/groups/coloring-book-easter-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-pics
https://kallisprep.com/groups/switch-infinity-zig-zag-twist-hack-tool-free-remove-ad
https://course.locsea.com/groups/clan-of-raptor-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/snow-crystals-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-to-ad-free
https://paranormalhub.org/groups/bud-farm-idle-hack-tool-free-special-offer-sale-helper
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/bellas-kitchen-fever-hack-and-cheat-generator-free-cooking-game
<< 181 | 182 | 183 | 184 | 185 >>

Přidat nový příspěvek

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
1 | 2 >>

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>

Novinky

x

29.06.2021 00:00
15.12.2017 12:07
30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...
07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice
15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...
07.12.2016 11:00
12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...
18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          
16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...
23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  
1 | 2 >>

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 528

Kontakt

Zemědělské družstvo Sebranice Sebranice 238
Sebranice u Boskovic
679 31

Datová schránka: kk3cxdk
516 462 833, 516 462 823 zdsebranice@c-box.cz